Niels Lorentzen Stegler 1849-1922

Niels Lorentzen Stegler 1849-1922

Sten Jacobsen: ”Niels Lorentzen Stegler 1849-1922. En menigmandsbiografi fra Fuglebjerg i industrisamfundets første fase fortalt til hans efterkommere”, Kahrius.dk, 2013

275 sider. Udkommet juni 2013

Nogle eksemplarer vil blive fordelt i familien. Hvis der ønskes flere, kan de, så længe oplaget ikke er udsolgt, fås for 200 kr. pr. stk. + evt. forsendelsesomkostninger.

Bogen kan bestilles på e-mailadressen: stenjacobsen@gmail.com

Kort indholdsbeskrivelse:

Bogen henvender sig til de af Niels Lorentzen Steglers og Hansigne Liebsts efterkommere, som har slægtshistorisk interesse, samt de lokalhistorisk interesserede, som har en interesse i Fuglebjergs historie i slutningen af 1800-tallet og årene lige efter århundredeskiftet.

Hovedsigtet er at beskrive og tolke Niels Lorentzens og Hansigne Liebsts liv og derigennem forsøge at komme ind under huden på den tids mennesker.

Bogen beskriver Niels Lorentzen Steglers og Hansigne Liebsts familiemæssige baggrund. Begge kom fra familier, der havde oplevet en social og statusmæssig nedtur. Den beskriver Niels Lorentzens barndom som uægte barn i Sorø fattighus og Hansigne Liebsts opvækst i Bjernede i en familie med 11 børn (En dreng og 10 piger).

Sorø by udvikledes markant, da jernbanen i 1856 kom til byen. Bogen indeholder et forsøg på at vurdere de påvirkninger, Niels Lorentzen som barn og ung mand må have været udsat for i den lille sjællandske by.

Hoveddelen af bogen beskriver Niels Lorentzens og Hansignes liv i Fuglebjerg. Den lille by, der ligger midtvejs mellem købstæderne Næstved, Slagelse, Sorø og Skelskør, fik efter næringsfrihedslovens indfasning 1857-1862 en øget betydning som lokaliseringssted for forretninger og håndværksvirksomheder, hvilket må have været en væsentlig grund til, at Niels Lorentzen valgte at nedsætte sig som malermester netop der.

Bogen beskriver familiens livscyklus, boligen, Niels Lorentzens professionelle profil som malermester, Fuglebjergs foreningsliv og Niels Lorentzens deltagelse i dette, livet generelt i Fuglebjerg på den tid, som det kommer til udtryk i avisernes spalter, Stegler-familiens sociale kontakter, som de lader sig registrere, børnenes liv, og i forlængelse heraf familiens sociale placering i den lille by.

Niels Lorentzen Stegler levede i overgangen mellem det traditionsstyrede landbrugssamfund og det moderne industrisamfund, og bogen er ment som et forsøg på gennem en enkelt person at forstå, hvordan den tids mennesker forsøgte at tilpasse sig de nye vilkår. Der forsøges en tolkning af Niels Lorentzens Steglers liv, de vilkår, drømme og ambitioner, der må have styret det, samt en vurdering af, hvordan Niels Lorentzen selv må have tolket sit liv umiddelbart før døden.

Bogen rundes af med en diskussion af nogle af de uløste gåder i Niels Lorentzens og Hansigne Liebsts liv.

Bagest i bogen findes et bilagsafsnit, hvor centrale breve, dokumenter og relevant avisstof, som vedrører Niels Lorentzen Stegler, er vedlagt.

Bogen som bidrag til Fuglebjerg lokalhistorie:

Niels Lorentzen Stegler havde en vis lokal betydning i årtierne omkring 1900, da han var den nystiftede Fuglebjerg Haandværkerforenings anden formand i perioderne 1892-1903 og 1908-1910.

For de lokalhistorisk interesserede findes desuden en del stof om navngivne personer og livet i Fuglebjerg dengang, som ikke er trykt andre steder.

 Forsidebillede N.L. Stegler

Indholdsfortegnelse 1

Indholdsfortegnelse 2

Se anmeldelse i Historisk Forening for Midt- og Sydvestsjælland: Årbog 2013:

Anmeldelse. Årbog 2013

Resterende oplag sælges for 200 kr. stykket. Henvendelse stenjacobsen@gmail.com eller tlf. 27210358

Skriv et svar