Niels Steglers og Hansine Liebsts børn

Niels Lorentzen Steglers og Hansine Liebsts børn

Portrætterne af Niels Lorentzen Steglers og Hansine Liebsts 8 børn er placeret i rækkefølge efter deres dødsdag, som det er tilfælde i biografien “Niels Lorentzen Steglers og Hansigne Liebsts børn 1876-1978. En kollektivbiografi fortalt til efterkommerne”. Se her: https://www.stenjacobsen.dk/?page_id=815

Grunden er, at biografierne fremtræder som en kollektivbiograf, en biografi for alle søskende under et, og at det liv, der beskrives, kun lader sig beskrive gennem de kilder, som jeg har har fået overleveret gennem de sidst overlevende.

I begrebet kollektivbiografi ligger den forestilling, at de 8 søskende i høj grad har været en familie med indbyrdes interaktion. De har dermed været i en vis grad afhængige af hinanden, hvilket tydeligt ses i forholdet mellem de tre søskende Maria, Mathilde og Ella, da de er yngre og hver har en dreng, som derfor er på besøg hos hinanden, og i øvrigt også fortsætter med at ses op igennem ungdommen. Den relationsmæssige afhængighed ses også tydeligt mellem søstrene Anna og Ella, en afhængighed der varer hele livet. Der er også tydelige tegn på en vigtig relation mellem Ella og hendes to brødre Albert og Andreas, ligesom Ella og Lis også har et betydende forold til hinanden. Dengang måtte familiers medlemmer i langt højere grad stole på hinanden både økonomisk og selskabsmæssigt. Man var tættere på det traditionsstyrede samfund, og det moderne velfærdssamfund var kun i sin meget tidlige udvikling, en udvikling som først for alvor tog fart, da de fleste af de 8 søskende avar døde.

Skriv et svar