Anna Lorentzen Stegler

Anna Lorentzen Stegler 12/9 1877-28/9 1944

Historien om Anna Lorentzen Steglers liv er sandsynligvis historien om en kvinde fra slutningen af 1800-tallet, som valgte tidens sædvanlige kvinderolle fra for at hellige sig musikken.

Anna Lorentzen Stegler blev født i Fuglebjerg 12/9 1876. Bortset fra perioder, hvor hun var i huset – vist nok i København – tilbragte hun sin ungdom i Fuglebjerg, hvor hun ernærede sig som barnepige og hushjælp i barndomshjemmet, samt som spillelærerinde og telefonistinde. I 1910 flyttede hun til Hjørring, hvor hun underviste i klaverspil på Hjørring Musikskole. Hun forsøgte at oprette en børnehave der, men det er uvist, om det lykkedes. Anna blev aldrig gift, men i Hjørring mødte hun sin veninde for livet: Lis Winther. Den 1. September 1913 flyttede hun til Randers, hvor hun nedsatte sig som spillelærerinde. Hun nåede at opleve sit 30-års jubilæum, som blev omtalt i avisen. Iflg. aviskommentarerne spillede Anna en central rolle i Randers’ musikliv, og hun holdt årlige elevkoncerter, som skulle have været velbesøgte. Anna Lorentzen Stegler døde i 1944.

En uddybende biografi kan ses i “Niels Lorentzen Steglers og Hansigne Liebsts børn 1876-1978. En kollektivbiografi fortalt til efterkommerne”. Se https://www.stenjacobsen.dk/?page_id=815

Annas barndomsmiljø er beskrevet i “Niels Lorentzen Stegler 1849-1922. En menigmandsbiografi fra Fuglbejerg i industrisamfundets første fase fortalt til hans efterkommere”. Se https://www.stenjacobsen.dk/?page_id=718

Anna ved flyglet. Randersinteriør.

Anna med elev. Bag eleven og Anna ses maleriet af Annas fader Niels Lorentzen Stegler fra Fuglebjerg, malet af Anns broder, kunstmaler Albert Stegler.
Nedenfor: Elevkoncertprogram fra 1926

Annas spisestue i Stemansgade i Randers 1924. Læg mærke til den store altertavle malet af faderen Niels Lorentzen Stegler. Altertavlen var udstillet på Fuglebjerg Haandværkerforenings første udstilling i 1887.

Bag på billedet har Anna selv skrevet: “Musikstuen i Stemansgade. Jeg nyder Udsigten over gudenaadalen – 1924.”

Fra venstre: Lis Winther og Anna Lorentzen Stegler

Lis Winther 1920. Lis og Anna mødte hinanden, da Anna flyttede til Hjørring i 1910.

Anna gik meget op i sine nevøers og niecers liv, og hun besøgte dem, når hun var i København. Billedet er taget i 1930 af Anna, og nedenunder har hun i sit fotoalbum skrevet: “Tre fætre og lille Gerd”. Fra venstre ses Niels Carl (søsteren Marias søn), Åge (søsteren Mathildes søn) og Erik (søsteren Ellas søn). Foran står Eriks lillesøster: Gerd. Billedet er tydeligvis taget ved søerne.

Om sit forhold til sine søskende og deres børn skriver hun i et brev til Ella d. 27/7 1933:

” Husk paa at jeg har jo hverken Mand eller Börn; men bare mig selv – og er jo derfor saa glad naar nogen vil holde lidt af mig og skrive lidt til mig og mine Söskende og Deres Börn omfatter jeg jo med den allerstörste Kærlighed, og tænker altid paa jer allesammen og det kan maaske nok glide ud til Egoisme saa jeg bilder mig ind at I skal gaa og tænke ligesaa meget paa mig; – og det kan man maaske ikke vente af Söskende som har saa mange andre at holde af og være noget for.”

Anna med Gerd på Langelinie 1931. Anna var på en spadseretur sammen med Ella og Gerd.

Billedet er taget i 1933 og af Annas søster Lis. Fra venstre ses siddende: Gerd, Mathilde, Erik, Niels Carl og Anna. Bagest står fra venstre: Helge (en af de tre fætres venner) samt Åge. Billedet af de sandsynligvis isspisende fætre er taget ved Østersøgade.

Anna og Niels Carl Volkmann, sandsynligvis i forb. m. Niels Carl og hans kæreste Gethes besøg i Randers 1928.

Anna og Åge (søsteren Mathildes søn) 1931. Aage er lige blevet student og besøger Anna i Randers. Billedet er taget i “Randers Klubhave”

Anna og søsteren Lis i “Randers Klubhave” i 1933.

Anna og Aage i København 1934. Aages mor Mathilde var død 15. januar 1934, og dermed havde han mistet begge sine forældre. Maria, Mathilde og Ella med de tre sønner, Niels Carl, Aage og Erik, havde holdt meget sammen, da de alle boede i København. Nu var både Niels Carl og Aage som meget unge mænd forældreløse. De forældreløse fætre modtog følelsesmæssige støtte fra søstrene Anna, Ella og Lis. Denne familiemæssige solidaritet blev et centralt træk i Aages karakter.

Lis Winther og Anna fotograferet i København i 1934.

Anna var tydeligvis optaget af religiøse problemstillinger. I et brev til søsteren Ella d. 7/9 1936 skriver hun: “Jeg vilde saa gerne til Nyborg – Möderne – i Octoberferien hvis jeg fik Legatet – men det faar jeg nok ikke! -“. De kristelige Nyborgmøder afholdtes på Hotel Nyborg Strand.

Anna var tilsyneladende også optaget af Oxfordbevægelsen, som vandt frem i 30’erne. Af hendes fotoalbum fremgår det, at hun deltog i Oxformøderne på Hindsgavl i 1934.

Nedenunder billedet har Anna skrevet: “Fru Staugaard, Ego og Fru (B….) paa Hindsgavl 1934.” Under et andet billede taget samme sted har hun skrevet: “Fra Oxfordmøderne paa Hindsgavl 1934”.

Nedenunder har Anna skrevet: “Hindsgavl Slot 1934”. Det er tydeligvis Anna og fru Stuagaard, som sidder på bænken.

Oxformøderne på Hindsgavl foregik i dagene fra d. 7. til den 12. august 1934. Man ankom d. 7. om eftermiddagen og efter middagsmaden startede foredragsrækken med et foredrag kl. 20. Hver dag bød på 3-4 foredrag, og arrangementet sluttede lørdag aften d. 11. august, hvorefter deltagerne tog afsted næste dag. Oxfordbevægelsen krævede ærlighed, renhed, uselviskhed og næstekærlighed, og det er fristende at sammenligne bevægelsen med moderne terapibevægelser. Brugen af terapi til almindelig selvudvikling er et postmoderne fænomen og begyndte først i 70’erne og 80’erne. Den tids mennesker brugte som regelen religionen, når de havde ondt i livet. Programmet bære præg af beskæftigelsen med eksistentielle livsproblemer: “Tro og ansvar”, “Kristendom og moral”, “Det bundne menneskes frihed”. Det sidste foredrag i foredragsrækken forholdt sig til et højaktuelt samtidsfænomen og havde overskriften: “Hitlers ‘Mein Kampf'”.  Kurset kostede 28 kr., og man blev inkvarteret på 2-sengs værelser. Sandsynligheden taler for, at Anna har delt værelse med Fru Staugaard. I hendes første fotoalbum sidder der et postkort fra en Marie Staugaard, som er sendt ved juletid 1913, dvs. i forb. m. Annas første jul i Randers. Anna har altså i 1934 kendt Marie Staugaard gennem mange år. På postkortet fra 1913 sider Marie Staugaard med en palet og et staffeli foran sig og er ved at male et billede. Forneden har hun skrevet “Atelieret 1913”. Noget tyder på at hun mere eller mindre professionelt har forsøgt at fungere som kunstmaler. Og dermed har de haft kunst som fælles interesse. Anna havde nemlig malerkunst og tegning som en central interesse ved siden af sit erhverv: musikken.

Annas kunstinteresse gik langt tilbage. Ved Fuglebjerg Haandværkerforenings udstillingi efteråret 1894 udstillede hun kakkelovnsskærm “dekoreret med Iris og Kornblomst”. Hun har tilsyneladende arbejdet med maleri og tegning det meste af sit liv. Der er bevaret flere af hendes billeder og i et brev til Ella d. 5/11 1939 omtaler hun sin interesse på følgende måde:

“… jeg malede en Alpeviol i et Vindu – hvor man bag Ruden ser ud i en Gaard med Huse – det blev temmelig vellykked – jeg mærker stadig hvor jeg faar mere Øvelse; med dette som med Musikken, jo mere man arbejder og studerer jo dygtigere bliver man! – Jeg havde ogsaa tænkt at begynde paa teknisk Skole igen i Vinter, men jeg har ikke Raad til at gaa derovre endnu da jeg ikke ved hvad jeg skylder fra i Fjor – da havde de ingen Regning til mig da vi holdt op – og de har ikke sendt mig nogen; men jeg har megen Lyst til at fortsætte med Modelstudierne. Jeg mödte Tegnelærene forleden Og  – han spurgte om de fik Fornöjelæsen at se mig igen, – jeg svarede lidt undvigende; men saa sagde han De har et udmærket Greb paa Tingene Frk. Stegler saa jeg synes rigtignok De skulde komme!”

Blomsterbillede af Anna Lorentzen Stegler, affotograferet hos Betty Stegler Lorentzen. Nogle af Annas blomsterbilleder kan også ses på væggen bag flyglet i Annas musikstue i Randers.

Akvarel af Anna:

Akvarel af Anna

Annas “Sange til Nielsemand” julen 1911:

 

IMG_3165

IMG_3166

IMG_3167

IMG_3168

IMG_3169

IMG_3170

IMG_3171

IMG_3172

 

Skriv et svar