Niels Lorentzen Steglers og Hansigne Liebsts børn 1876-1978. En kollektivbiografi fortalt til efterkommerne

Sten Jacobsen: “Niels Lorentzen Steglers og Hansigne Liebsts børn 1876-1978. En kollektivbiografi fortalt til efterkommerne”

Bogen skal ses som en fortsættelse af “Niels Lorentzen Stegler 1849-1922. En menigmandsbiografi fra Fuglebjerg i industrisamfundets første fase fortalt til hans efterkommere”. I bogen følges Niels Lorentzens og Hansigne Liebsts børns liv fra de forlader hjemmet og indtil deres død. Årastallene 1876 og 1978 angiver henholdsvis det første barns fødsel (Ejler) og den længst levendes død (Ella). Bogen følger de 8 søskendes liv hver for sig, men da de i forskellig grad havde meget kontakt med og stor betydning for hinanden er der en del overlap, således at den enkelte søskende ikke kun omtales i sin egen biografi, men optræder også i de andres. Af denne grund og fordi jeg mener, at familieinstitutionen dengang var meget stærkere end i dag, har jeg kaldt bogen en kollektivbiografi.

Da jeg er historiker, har jeg bestræbt mig for at gøre bogen til et mikrohistorisk studium, som prøver at give en mentalitetshistorisk tolkning af de 8 søskendes liv.

Forside

Indholdsfortegnelse 1

Bogen er udkommet november 2015. Et antal eksemplarer vil blive fordelt i de forskellige grene af den ret vidtforgrenede familie. Hvis man ønsker flere eksemplarer, kan de erhverves for 200 kr. (inkl. forsendelsesomkostninger) så længe oplaget rækker.

Hvis jeg har overset dig eller du er interesseret i flere eksemplarer, så skriv til mig på stenjacobsen@gmail.com.

Links til andre sider om de 8 børn af Niels Lorentzen Stegler og Hansine Liebst:

Maria Magdalene Lorentzen (kaldet Maria eller Mia): https://www.stenjacobsen.dk/?page_id=911

Caroline Mathilde Lorentzen (kaldet Mathilde): https://www.stenjacobsen.dk/?page_id=278

Ejler Vilhelm Lorentzen (kaldet Ejler): https://www.stenjacobsen.dk/?page_id=252

Anna Betzy Lorentzen (kaldet Anna): https://www.stenjacobsen.dk/?page_id=273

Albert Lorentzen Stegler (kunstnernavn: Albert Stegler): https://www.stenjacobsen.dk/?page_id=285

Andreas Lorentzen Stegler: https://www.stenjacobsen.dk/?page_id=280

Elisabeth Hansigne Lorentzen Stegler (kaldet Lis): https://www.stenjacobsen.dk/?page_id=289

Ella Cecilia Lorentzen (kaldet Ella): https://www.stenjacobsen.dk/?page_id=287

Nogle af de sort-hvide billeder, der er gengivet i bogen, har tabt en del i skarphed. Hvis du ønsker den skarpere original, så se på hjemmesiden: Slægtshistorie – Niels Lorentzen Steglers og Hansigne Liebsts børn – Maria – Mathilde – Ejler etc. Hvis jeg ikke har fået uploaded billederne så skriv til samme mailadresse, og jeg vil sende dem elektronisk.

Rettelser:

På fire sider har jeg desværre overset nogle meningsforstyrrende fejlskrivninger ved min korrekturlæsning. Vedlagt siderne 194, 195, 208 og 86 med markering og rettelse af fejlene:

194195208

86

Skriv et svar