“Saadan er de”. Bog om Fuglebjergs historie i forfatningskampens periode.

”Saadan er de” er en mikrohistorisk bog om Fuglebjergs historie i forfatningskampens periode (1872-1901), som samtidig var byens centrale opgangsperiode. Fuglebjerg var oprindelig en lille landsby, som lå dér, hvor landevejen mellem Næstved, Slagelse og Sorø mødtes. Efter næringsfrihedsloven 1857, som var fuldt implementeret i 1862, var det blevet muligt at nedsætte sig som erhvervsdrivende uden for købstæderne. Dette gav Fuglebjerg en central placering, og derfor nedsatte flere erhvervsdrivene sig i byen, som derved voksede med købstadsagtige vækstrater.

Forfatningskampen og Fuglebjerg

Bogen er en mikro- og mentalitetshistorisk behandling af tidens forhold set gennem denne ”udviklingsbys” briller. Man følger forfatningskampens ophedede konflikter mellem Højre og Venstre på lokalplan, hvor byen midt i provisorietiden helt udsædvanligt måtte oprette to forsamlingshuse, et for Højre og et for Venstre. Spændingerne mellem de to partier var så stor, at man ikke kunne samarbejde om ellers ikke-politiske  sager. Konflikten fik også en negativ indflydelse på den nærliggende Hindholm Højskole, pga. højskoleforstander Chr. Nielsens overgang fra Venstre til Højre. Han var en af de venstrefolk, der gik over til Højre pga. Venstres mere pacifistiske forsvarspolitik. Man følger foreningslivets udvikling, herunder håndværkerforeningens oprettelse samt dens forskellige aktiviteter: udstillinger, indførelse af gaslys i byen og oprettelsen af en håndværkerstiftelse for ældre håndværkere. Til sidst behandles oprettelsen af lokaljernbanen i 1892, som kom til at gå uden om byen, hvilket sammen med de senere busser kom til at svække byens centrale placering.

Bogen er oprindelig skrevet til historieundervisning i gymnasiet og har derfor adskillige kilder.

Forside af Sten Jacobsens “Saadan er de”. Bog om Fuglebjerg historie i forfatningskampens periode (1872-1901)

For interesserede i Fuglebjergs lokalhistorie og forfatningskampens periode 1872-1901 har jeg stadig eksemplarer af “Saadan er de” på lager. Så længe oplag haves, kan bogen erhverves gratis ved fremmøde, eller den kan sendes, hvis forsendelsesomkostningerne betales. Hvis interesse, send mail til: stenjacobsen@gmail.com

Links til sider om Fuglebjergs historie:

Fuglebjerg lokalhistoriske arkiv: https://www.naestvedarkiverne.dk/om-arkivet/afdelinger-i-fladsaa-og-fuglebjerg/fuglebjerg-arkiv