Mathilde Lorentzen, gift Andersen

Mathilde Lorentzen, gift Andersen

Mathilde valgte, helt i overensstemmelse med tidens forventninger – ligesom storesøsteren Maria også forsørgelsesægteskabet. Mathilde var født 9/12 1880 som 4. barn og 3. pige af Niels Lorentzen og Hansigne Liebst.

Iflg brev fra søsteren Marie 4/9 1896 til storesøsteren Anna skulle Mathilde ud at tjene i efteråret 1896 eller i foråret 1897. Hvor hun kom hen vides ikke. Men det er sikkert, at hun var hos Albertine Feilberg på Falkoner Allé 116 fra okt. 1901 og frem til 1. august 1905, hvor hendes lillesøster Ella overtog stillingen. Samtidig med Mathilde tiltrådte hendes veninde fra Fuglebjerg Anna Ingeborg Jeppesen (senere Arlø) som kokkepige. Hun forblev i pladsen, da Mathilde fratrådte. Det er sandsynligt, at det er Mathilde og Ellas mor, Hansine, der har anbefalet dem til stillingerne, for Hansine blev selv gift fra en stilling hos Albertine Feilberg tilbage i 1875.

Mathilde blev den 10/10 1905 gift med jurist Anders Peder Andersen, oftest kaldet A.P., født d. 17/6 1875. A.P. Andersen havde været ansat hos sagfører Jacob Poulsen i Fuglebjerg, hvor i øvrigt også søsteren Ellas kommende mand, William Jacobsen, også var ansat. Safgører Poulsen var iflg. malermester Niles Lorentzen Stegler ”leverandør af svigersønner”.

Mathilde Lorentzen. Datering ukendt.

Mathildes bryllup med A.P. Andersen 10/10 1905.

Billedet er tilsyneladende taget i forhaven på Næstvedvej 5. Fra venstre ses: Käte (Lis’ veninde), Lis, Harald Karl Rønnenfelt (f. 1898 og nevø til A.P. Andersen), Maria (ofte kaldet Mie), Ejler (stående bagved mellem Maria og Mathilde), Mathilde (Bruden), Anders Peter Andersen (Brudgommen. Han blev altid kaldt A.P.) Bagved: Anna, William Jacobsen og Ella (William og Ella var på dette tidspunkt nyforlovede) Foran: Ernst Poul Rønnenfelt (født i 1902 og nevø til A.P. Andersen), Hansigne og Niels Lorentzen Stegler (siddende), Otto Nikolaj Nielsen (fra 1923 Rønnenfelt. Stående i baggrunden med den høje hat. A.P. Andersens svoger og altså fader til de to små drenge, gift med A.P.’s søster Inger Marie Andersen, Inger Marie Andersen (f. 1871. A.P.’s søster), Maren Andersen (f. 1867 og søster til A.P., fraskilt), yderst til højre Ingeborg Arlø (Jeppesen), som sammen med Mathilde var ansat hos enkefru Albertin Feilberg Falkoner Allé 116 på Frederiksberg. Mathilde blev som sin mor gift fra en stilling hos Feilberg. (Identificeringen af navnene er foretaget sammen med Preben Crawfurd)

En uddybende biografi kan ses i “Niels Lorentzen Steglers og Hansigne Liebsts børn 1876-1978. En kollektivbiografi fortalt til efterkommerne”. Se https://www.stenjacobsen.dk/?page_id=815

Mathildes barndomsmiljø er beskrevet i “Niels Lorentzen Stegler 1849-1922. En menigmandsbiografi fra Fuglbejerg i industrisamfundets første fase fortalt til hans efterkommere”. Se https://www.stenjacobsen.dk/?page_id=718

Om Mathildes mand A.P. Andersen kan man læse i H. Hjorth-Nielsen: “Danske Sagførere under Loven af 26. Maj 1968”, 1941, s. 14:

Andersen, Anders Peder, f. 17. Juni 1875 i Valore, Eiby Sogn, død 13. Maj 1929 paa Frederiksberg; S. af Parcellist Peter A. og Hustru Karen Larsdatter; g. 10 Okt. 1905 i Fuglebjerg m. Karoline Mathilde Lorentzen, f. 9. Dec. 1880 i Fuglebjerg, død 15. Jan. 1934 paa Frederiksberg; D. af malermester Niels L. kaldet Stegler og Hustru Hansigne Liebst. – 1892 Forberedelseseksamen, Roskilde; 1892-96 Kontorist ved Holsteinborg Birk, 1896-99 hos Sagf. Jacob Poulsen, Fuglebjærg; 1900 Sekondløjtnant; 10. Juni – 1. Sept. 1900 atter hos Poulsen; 1. Nov. 1900-26 ansat hos Sagførerfirmaet Albertsen og Andersen, Kbhvn.; 1904 exam. jur.; 7. Jan. 1918 Sagfører, Frederiksberg; Maj 1926 meddelt Flytning til Kbhvn. og praktiserede fra dette Tidspunkt selvstændigt. – Sagfører for Københavns Telefon Aktieselskab, for Foreningen af Forhandlere af Bygningsmaterialer i Kbhvns. Amt etc.; Formd. f. Sct. Thomas Sogns Menighedsraad.

Mathilde og A.P. Andersen boede på Fjords Allé 2, 1.tv på Frederiksberg. Deres første og eneste søn Aage Victor Andersen blev født den 22/10 1912, og det var kun 14 dage efter, at Mathildes søster Ella også havde født en dreng, Erik, d. 8/10 1912.

Samme dag skrev A.P. til Mathildes storesøster i Hjørring om begivenheden:

Fjords Alle (…..) 22/10 12

Kære Anna

Jeg kan nu bringe Dig den glædelige Efterretning, at Tille i Formiddags kl 10 1/4 har skjænket mig en Sön paa 7 1/2 (pund).

De have det begge godt og jeg skal hilse Dig mange gange. Begivenheden var meget stræng for T. da der var traadt Nyrebetændelse til. I 3 Dage og Nætter har hun haft kraftige Smerter og saa godt som ikke sovet, og da hun i Morges fik et Krampeanfald beordrede Fru R. hende indlagt paa et Födehjem, hvor hun straks blev bedövet o.s.v. Efter Lægens Udsagn er nu alt vel. Venlig hilsen AP.

T. Adresse er nu: Frederiksberg Födehjem

Howitsvej 40 F.

Mathilde og Aage på Fjords Allé.

Erik og Aage leger på stranden. De to fætre var tit sammen. Det hændte at Mathilde og Ella byttede børn. Så boede Aage hos Ella og Erik hos Mathilde.

A.P. Andersen og Mathilde i sommerhus. Sandsynligvis i begyndelsen af 20’erne.

A.P. Andersen spadserer. Billedet er fra 20’erne, da A.P. Andersen døde 13/5 1929.

A.P. Andersen 1922. Billedet er fra et pas-dokument udstedt i juni 1922.

Mathilde Andersen 1922. Billedet er fra et pas-dokument udstedt i juni 1922. Det fremgår at A.P. og Mathilde udrejste fra Danmark via Warnemünde d. 1/7 1922 til Tyskland og Østrig, og at de vendte hjem til Danmark via Gedser d. 17/7.

Aage V. Andersen som student på selve dagen i 1931.

Moster Anna og Aage i båden 1931. Aage var efter studentereksamen på besøg hos sin moster Anna i Randers.

Aage i moster Annas stue i Randers.

Aage V. Andersen som Skytte i Thisted, vist nok i 1934. Aage var vist nok i Akademisk Skyttekorps, en af de flere frivillige skytteforeninger, som blev opløst ved lov i 1937.

To fætre, Aage V. Andersen tv. og Erik V. Jacobsen til højre, på Dr. Louises bro. Læg mærke til Aages armbind. Var det et KU-armbind? Begge fætre var i KU, ligesom de begge var i en skytteforening. Erik var i Kongens Livjægerkorps.

Skriv et svar