Slægtshistorisk nøgle til “Saadan er de”

Slægtshistorisk nøgle til Sten Jacobsen: “Saadan er de”
(De pågældende sider kan erhverves ved henvendelse til mig. Læg en besked)

Steder relevant for efterkommere af Niels Lorentzen Stegler og Hansigne Liebst:

Kapitel 13, ss. 63-68. Hele kapitlet er relevant, da det handler om Niels Lorentzen Stegler.

Rettelse: På side 65 første spalte står at Niels Lorentzen Stegler flyttede ind i Haandværkerstiftelsen i marts 1915. Denne oplysning er forkert. Iflg. notering i Fuglebjerg Haandværkerforenings forhandlingsprotokol d. 13/9 1915 skete indflytningen den 1. maj 1916.

Kapitel 12, ss. 60-62. Kapitlet omhandler opførelsen og indvielsen af Fuglebjerg Haandværkerstiftelse. Niels Lorentzen Stegler var formand for Fuglebjerg Haandværkerforening på indvielsestidspunktet, og han omtales i bilag 36 og 37. I bilag 38 er der referat af en tale han holdt samt omtale af ham som udbringer og modtager af skåler.

Kapitel 11, ss. 56 og 58. Kapitlet omhandler Fuglebjerg Haandværkerforenings udstillinger. I baggrundsteksten “Fuglebjerg Haandværkerforenings udstillinger” er der en ultrakort omtale af Niels Lorentzens Steglers rolle i forb. m. 1894-udstillingen, hvor han var formand for Haandværkerforeningen. I bilag 35 omtales Niels Steglers og datteren Anna Steglers bidrag til udstillingen.

Kapitel 10, s. 54. Kapitlet handler om Fuglebjerg Haandværkerforenings dannelse. Niels Lorentzen Stegler optræder i Bilag 33 med en underskrift efter en bestyrelsesbeslutning 1 1899. Han er formand på dette tidspunkt.

Se “‘Saadan er de’. Materiale til en politisk-sociologisk analyse af et nærsamfund i forfatningskampens Danmark”:  https://www.stenjacobsen.dk/?page_id=3

Skriv et svar