Ejler Lorentzen Stegler

Ejler Vilhelm Lorentzen Stegler 18/2 1876-13/3 1942

Ejler Lorentzen Stegler, født 18/2 1876, var Niels Lorentzen Steglers og Hansines første barn. Han blev uddannet som maler i hjemmet, hvor han i flere perioder også fungerede som svend. I hvert tilfælde i perioden 1901-1904 må han i en kortere eller længere periode have arbejdet andre steder. Senere, sandsynligvis i 1916, da Niels Lorentzen flytter ind i Haandværkerstiftelsen, overtager Ejler forretningen og fører den videre. Den 13/4 1911 bliver Ejler gift med Dagmar Hansen. De bor på Tværvej i Fuglebjerg. De får tre børn: Helge, Poul og Betty.

Senere – sandsynligvis pga. herregårdenes krise som følge af lensafløsningsloven i 1919 samt samfundets generelle urbanisering – flytter malermester Ejler Stegler med sin familie til København og bosætter sig i Hvidovre. Hvornår flytningen foregår, ved jeg ikke, men de bor stadig i Fuglebjerg i efteråret 1924.

En uddybende biografi kan ses i “Niels Lorentzen Steglers og Hansigne Liebsts børn 1876-1978. En kollektivbiografi fortalt til efterkommerne”. Se https://www.stenjacobsen.dk/?page_id=815

Ejlers barndomsmiljø er beskrevet i “Niels Lorentzen Stegler 1849-1922. En menigmandsbiografi fra Fuglbejerg i industrisamfundets første fase fortalt til hans efterkommere”. Se https://www.stenjacobsen.dk/?page_id=718

Ejler 1910

Ejler Stegler Lorentzen 1/5 1910

Dagmar med parrets yngste barn, Betty.

Ejler med familie. Fra venstre: Ejler Poul, Helge, Dagmar og Betty.

Ejler og familie fotograferet i Fuglebjerg i forb. med broderen Albert Steglers og hans kone Karins besøg.
Fra venstre ses Poul, Karin, Betty, Helge (foran på cyklen), Dagmar og Ejler.

Ejler Stegler Lorentzen i baggrunden og fra venstre Betty, Dagmar og Gerd (Ellas datter) med fletninger. Billedet er givetvis taget i Hvidovre, hvor Ejler med familie flyttede til engang i 30’erne. Vurderet efter Gerds størrelse må billedet være taget i midten af 30’erne.

Skriv et svar