Slægtshistorie

Slægtshistorie om Lorentzen-Stegler og Søgaardslgterne

Denne side er først og fremmest relevant for dem i min familie, der er interesseret i slægtshistorie. Det vil sige først og fremmest efterkommere af Niels Lorentzen Stegler og Hansine Liebst samt efterkommere af Knud Jensen (Søgaard) og Hedevig Holch. Knud Jensens sønner antog navnet Søgaard efter farfaderens gård i Thy.

Som historiker er jeg meget optaget af mentalitetshistorie og mikrohistorie, og det præger det, jeg har skrevet sammen om min slægt. Jeg har skrevet i alt 4 mikro- og mentalitetshistoriske bøger om slægten.

Om mine slægtshistoriske bøger se her: https://www.stenjacobsen.dk/?page_id=1030

De efterfølgende sider behandler oversigtsmæssigt de to slægter. Siderne er forsynede med billeder.

Vedr. Lorentzen-Steglerslgægten se her: https://www.stenjacobsen.dk/?page_id=36

samt her: https://www.stenjacobsen.dk/?page_id=248

Vedr. Søgaardslægten se her: https://www.stenjacobsen.dk/?page_id=623

Mikro- og mentalitetshistorie

I mikrohistorien koncentrerer man sig om den lille historie, om detaljen. Det vil sige, at den enkelte person, den lille gruppe eller nærsamfundet er i fokus. Derved kommer man tættere på livet som det helt konkret levedes blandt fortidens almindelige mennesker.

I mentalitetshistorien fokuserer man i særlig høj grad på mentaliteten som en forklaringsfaktor, når man skal forstå, hvorfor folk handlede som de gjorde. En mentalitetsanalyse ser på, hvad mennesker tænkte om livet samt hvilke værdier og normer, der var fremherskende. Disse mentale strukturer sætter meget snævre grænser for, hvordan man vil handler. Mennesker bevæges ikke kun af økonomisk interesser og sociale status- og magtforhold. Det man tænker om livet i dets forskellige faser er nok så vigtigt. I mine bøger er der mange eksempler på dette.

Skriv et svar