Fotografier af familien Stegler

Fotografier af familien Stegler

De første fem fotografier af familien Stegler er tydeligvis taget i et fotoatelier, som det var almindeligt på den tid. Billedet ovenover forestiller Hansine med sit første barn Ejler og er taget af fotograf H.F.G. Hansen i Sorø. Da Ejler er født 18/2 1876, må billedet være taget sidst i 1876 eller første halvdel af 1877.

Billedet ovenover forestiller Niels Lorentzens fem ældste børn:

Fra venstre: Mathilde, Andreas, Ejler, Anna og Marie. Dette passer på aldersforskellene mellem dem. Andreas har godt nok kjole på, men det var ikke ualmindeligt dengang for helt små drenge. Billedet må vel være taget fra ca. 1 år efter Andreas fødsel 28/1 1883.

Albert blev født 10/9 1984. Så det sandsynlige tidspunkt er vel foråret eller sommeren 1884.

Billedet ovenover forestiller Hansine med Albert. Kommentaren ”Mors og Albert” er sandsynligvis skrevet mange år senere af den yngste datter Lis. Albert er født 10/9 1884 og billedet må altså være taget sidst i 1884.

Ved sammenligning med forrige gruppebillede fremgår det, at billedet ovenover er taget i Gustav Alstrups atelier. Billedet forestiller Niels Lorentzens syv ældste børn:

Bageste række fra venstre: Anna, Ejler, Mathilde

Forreste række fra venstre: Albert, Ella, Andreas, Marie

Da Ella kun er ca. et år gammel, må billedet være taget i 1888 (Ella blev født 18/8 1887).

(P.S. Det er muligt, at Mathilde og Marie er ombyttede i denne liste)

Billedet ovenover viser de 5 Steglerdøtre. Forrest til venstre: Lis. Forrest til højre: Anna. I midten ses fra venstre: Mathilde, Ella og Marie. Billedet er ikke dateret, men da Lis er født 11/11 1892, kan det vel ikke være taget før 1908.

Og her kommer så et billede, der tydeligvis er en privat optagelse

Fra venstre: Anna, Ejler og Ella.

Skriv et svar