Andreas Lorentzen Stegler

Andreas Lorentzen Stegler  27/1 1883-29/3 1953

Andreas var Niels Lorentzen Steglers og Hansine Liebst 5. barn. Han blev født 28/1 1883. Andreas blev uddannet som manufakturhandler i Nakskov. Sandsynligheden taler for, at han er kommet i lære efter sin konfirmation i foråret 1897. Hvor han har været ansat i 00’erne vides ikke, men i dec. 1909 bliver han gift med Jenny Frederiksen (født 21/3 1887, datter af glassliber Niels Frederiksen og hustru Marie). Fra 1909 og sandsynligvis til 1926, hvor Andreas erhvervede borgerskab i København, boede parret i Hasseris uden for Ålborg. I Ålborg drev Andreas Stegler forretningen ”Paris og Modebasar”.

Den 30/8 1910 fødtes Niels Jørn Stegler. Da han voksede op i Ålborg, var han lidt på afstand af den velintegreret københavnske fætterkreds bestående af Aage, Erik og Nils Carl. Det samme gjaldt også fætrene fra Fuglebjerg: Helge og Poul.

Den 21/9 1926 erhvervede Andreas Stegler borgerbrev i Københavns kommune som grosserer. Han havde først kontor i Yorks Passage, men flyttede senere til Hyskenstræde 12. Selv boede Andreas og Jenny i Holte, Kastrup og til sidst i Hyskenstræde. Der findes en lejekontrakt for kontor og bolig underskrevet 15/9 1940.

Andreas døde 29/3 1953, og Jenny to år efter d. 17/10 1955. Niels Jørn overtog firmaet efter Andreas død, men han døde selv d. 25/7 1960, hvorefter hans kone Karen i en periode førte firmaet videre.

En uddybende biografi kan ses i “Niels Lorentzen Steglers og Hansigne Liebsts børn 1876-1978. En kollektivbiografi fortalt til efterkommerne”. Se https://www.stenjacobsen.dk/?page_id=815

Andreas’ barndomsmiljø er beskrevet i “Niels Lorentzen Stegler 1849-1922. En menigmandsbiografi fra Fuglbejerg i industrisamfundets første fase fortalt til hans efterkommere”. Se https://www.stenjacobsen.dk/?page_id=718

Andreas som ung mand.

Andreas som ung mand.

Andeas’ og Jennys forlovelsesbillede 1909: Huset er Andreas’ svigerforældres, Niels og Marie Frederiksens hus i Birkerød. Fra venstre mod højre ses: Niels Lorentzen Stegler, Niels Frederiksen, Hansigne Lorentzen Stegler, Marie Frederiksen, Mathilde Andersen (Andreas’ søster), A.P. Andersen (Mathildes mand), samt siddende Andreas Lorentzen Stegler selv og hans forlovede Jenny med sin hund Ole i skødet.

Jenny Frederiksen, Andreas Lorentzen Steglers forlovede. Andreas og Jenny blev gift i december 1909.

Andreas Lorentzen Stegler og Jenny med lille Niels Jørn i mellem sig. Billedet må være taget i Ålborg, hvor parret boede fra ca. 1909 til 1926. Da Niels Jørn blev født d. 30/8 1910 må billedet vel være taget i 1911.

Jenny, Niels Jørn og Andreas Stegler med hund i deres have i Hasseris uden for Ålborg. Hasseris var på dette tidspunkt betragtet som de velhavende Ålborgborgeres bydel.

Andreas’ far Niels Lorentzen Stegler fotograferet i haven i Hasseris uden for Ålborg.

Andreas Stegler som ældre.

Jenny som ældre.

Skriv et svar