Nyt om gammelt

Nyt om gammelt vedr. slægts- og lokalhistorie

(Denne side oplyser om nye slægts- og lokalhistoriske opdagelser)

Ny bog om Fuglebjerg i slutningen af 1800-tallet

Den 22/8 2022 udkommer en ny bog om Fuglebjerg i slutningen af 1800-tallet: Sten Jacobsen og Preben Espenhein: “Nederlagets og fremskridtets mænd i Fuglebjerg i slutningen af 1800-tallet”.

Bogen har jeg skrevet sammen med en historikerkollega, som også har en forfader i Fuglebjerg i samme periode. Af slægtshistorisk interesse indgår en kortere tolkning af Niels Lorentzen Stegler, som er længere end den i “Saadan er de” og korte end den i “Niels Lonrentzen Stegler 1849-1922. En menigmandsbiografi fra Fuglebjerg i industrisamfundets første fase fortalt til hans efterkommere”.

Se i øvrigt: https://www.stenjacobsen.dk/?page_id=2566

Ny bog om Hans Peter Søgaard udgivet i 2020:

Sten Jacobsen: “Det knuste glas. Min morfar Hans Peter Søgaard 1879-1969”.

Se: https://www.stenjacobsen.dk/?page_id=2345

Bogen kan erhverves ved henvendelse til mig på stenjacobsen@gmail.com

Nyt om Albert Stegler:

Indsat 28/7 2019:

Simon Vejbæk Kinch har som maler gjort mig opmærksom på et genfundet vægmaleri af Albert Stegler, som han har restaureret i Aalborg. Der er tale om et vægmaleri på 3,83×2,5 meter i Kompagnihuset i Østerågade 17. Maleriet har været skjult bag et tapet i mange år, men er nu blevet restaureret. Simon Vejbæk Kinch har identificeret billedet som et af Albert Steglers. Det ses også tydeligt nederst i højre hjørne, hvor man kan genkende Alberts signatur og året 1922. Albert malede også vægmalerier i 20’eren i Sparekassen Aalborg (Se i Sten Jacobsen: ”Niels Lorentzen Steglers og Hansigne Liebsts børn 1876-1978. En kollektivbiografi fortalt til efterkommerne”, 2015, ss. 184 og 188-189)

Se på denne hjemmeside om kollektivbiografien:

https://www.stenjacobsen.dk/?page_id=815

Vedlagt links til henholdsvis “migogaalborg” 25/7 2019 og 13/5 2019 om det genfundne vægmaleri samt fotografier sendt til mig af Simon Vejbæk Kinch:

https://migogaalborg.dk/nye-detaljer-afsloeret-kaempe-maleri-er-blevet-restaureret/

https://migogaalborg.dk/historisk-fund-dukket-op-kaempe-maleri-var-skjult-i-aartier/

Albert Steglers signatur i nederste højre hjørne på det genfundne vægmaleri

Det nyrestaurerede billede sendt af Simon Vejbæk Klinch

Se i øvrigt om Albert Stegler her på hjemmesiden:

https://www.stenjacobsen.dk/?page_id=285

Om fjern jødisk forfader:

Indsat 5/3 2019:

Som sagt aflivede jeg fortælletraditionen om en fjern jødisk stamfader i min bog “Niels Lorentzen Stegler 1849-1922”. Denne konklusion er nu helt sikkert forkert. Genetisk set er der efter min DNA-test et Ashkenazisk jødisk element i Niels Lorentzen Stegler og Hansigne Liebsts efterkommere. Fortælletraditionen placerede det jødiske islæt hos Hansigne Liebst. Hansigne Liebsts fader Peder Wilhelm Liebst var søn af Hans Liebst, som var 4 generation skolelærer. Den tids skolelærere var underlagt kirken, da de fungerede som degne. Dette udelukker yderligere noget som helst jødisk spor. Iflg. Erik Liebsts bog “En kortlægning af slægten Liebst” (1986) var Liebstslægten helt igennem dansk, og det tyske navn skyldtes langt tilbage en stedfader. Det jødiske må altså placeres hos Hansigne Liebsts moder. Hun var datter af Peder Wilhelm Liebst og Maren Sørensdatter.

Indsnævring af feltet

Maren Sørensdatter blev konfirmeret i Slaglille i foråret 1835 og der står der, at hun var født den 11. maj 1821 som datter af “Afdøde Gaard.: Søren Frederiksen og Hustru Marie Frederiksdatter i Slaglille. Hun må have været rimelig kvik, for i kundskaber får hun et mg, mens de andre får tg og mdl. Faderen dør allerede, da hun er 3 år gammel den 31. juli 1824, og her er han benævnt som Søren Fridrichsen. Maren Sørensdatters mor bliver gift igen i 1824 og her står der: “Enken Marie Fridrichsdatter – Gmd. afdøde Søren Fridrichssøns enke i Slaglille – 45 år”. Efternavnet står på tysk. Men hvordan det skal tolkes ved jeg ikke.

Det slægtsmæssigt jødiske og det snævert religiøse

Jeg undlod i min bog at skelne mellem det jødiske snævert religiøst og det ashkenazisk jødiske slægtsmæssigt. Der var en vis (illegal) indstrømning af ashkenaziske jøder i Danmark over tid. Man kan se, at Faaborg menigheden voksede stærkt i begyndelsen af 1800-tallet i høj grad med jøder, der kom fra hertugdømmerne Slesvig-Holsten (Jødiske liv i Faaborg 1793-1914) Mange af disse jøder er givetvis druknet i det danske folkehav. Jeg gætter på, at det må være tilfældet med Hansigne Liebst moder (der iflg. DNA-testen efter almindelig hovedregning må have været 3/4 jødisk og altså datter af en halv- og en heljøde). Dette er det spor, jeg vil forsøge at følge. Hvis nogen har lyst til at hjælpe i søgningen ville det være herligt –

Om fjern jødisk forfader:

Indsat 10/2 2019:

I slutningen af min bog “Niels Lorentzen Stegler 1849-1922” diskuterer jeg i afsnit 6.5 (De uløste gåder, ss. 222-226) den mundtlige tradition, der hævder at Signe Liebst var af jødisk afstamning. I afsnittet når jeg frem til, at dette sandsynligvis er en myte, da jeg ikke har kunnet finde noget jødisk spor længere tilbage i familien. For nylig tog jeg en DNA-test i Myheritage, og den bekræftede den mundtlige fortælletradition rent genetisk altså, da der stod: “4,6% Ashkenazisk jøde”. Dette må jo gælde for alle oldebørn af Niels Lorentzen Stegler og Signe Liebst. Hvor dette jødiske er kommet ind, kan jeg indtil videre ikke gennemskue. Hvis der er nogle, der har formodninger, må I meget gerne henvende jer. Jeg vil, når jeg får tid, prøve at lede igen.

………

Om Niels Lorentzen Stegler som frimurer.

Vedr bogen “Niels Lorentzen Stegler 1849-1922”:

På side 134 diskuteres Aage Andersens erindring, om at Niels Lorentzen Stegler var frimurer. Da jeg skrev bogen, havde jeg kun Aages barndomserindring som kilde. Preben V. Andersen fra Fuglebjergegnens Lokalhistoriske Forening – Borupris’ Venner, som selv er frimurer, har gjort mig opmærksom på, at Aages erindring er korrekt. Niels Lorentzen Stegler blev iflg. Frimurerordenens Matrikel 1886 optaget som lærling i Zorobabel og Frederik T.D.K.H. (til det kongelige håb) den 25/3 1885. Af Matrikel 1888 fremgår det, at han er blevet medbroder af 2.grad. Han forbliver frimurer hele livet, men avancerer ikke i graderne. Dette manglende avancement, som vel tyder på ringe fremmøde, er iflg. Preben V. Andersen ret påfaldende, men hvad grunden kan have været er svær at vurdere.

Min fætter Preben Andersen har desuden gjort mig opmærksom på, at hans far (og min onkel) stavedes Aage og ikke Åge.

I november 2015 er en bog om Niels Lorentzen Steglers og Hansinge Liebsts børn udkommet. Bogen har titlen: “Niels Lorentzen Stegler og Hansigne Liebsts børn 1876-1978. En kollektivbiografi fortalt til efterkommerne”. Et antal eksemplarer vil blive fordelt i de forskellige grene af den ret vidtforgrenede familie. Hvis man ønsker flere eksemplarer end de fordelte, kan de erhverves for 200 kr. (excl. forsendelsesomkostninger) så længe oplaget rækker.

Hvis jeg har overset dig, eller du er interesseret i flere, så skriv til mig på stenjacobsen@gmail.com.

Skriv et svar