Asta Kofod

Asta Kofod. Født 27. februar 1876. Død 8. januar 1923 på Frederiksberg Hospital.

Astas barndom

Datter af skolelærer i Hjørlunde Jens Chiristian Kofod og Christine Sopie Holch (Hedevig Jensens søster)

Asta Kofod 1876-1923

Astas familie var ramt af sygdom og børnedødsfald. Moderen døde 29. september 1881 og faderen 9. oktober 1883. Da var Asta bare 7 år gammel og altså forældreløs. Asta havde mange søskende, som efter forældrenes død blev fordelt rundt omkring i familien. Asta selv kom samen med broderen Holger i en mosters hjem hos Knud og Hedevig Jensen i Søsum Skole. De blev dermed plejesøskende til Poul, Hans Peter og Oskar Søgaard. En landsbyskolelærer dengang havde et hårdt og slidsomt arbejde med mange børn og et landbrug, som også skulle passes. Det hjem Asta kom til lignede på mange måder det, hun kom fra. Det var præget af sygdom og død. I 1887 døde Holger af tuberkulose, en sygdom som plejefaderen også døde af i 1889, da Asta bare var 12 år gammel. Som hun havde erfaret i sit første hjem måtte hun også her opleve sygom og død.

Astas liv efter barndommen

Efter plejefaderen Knud Jensens død og plejemoderen Hedevig Jensens tiltagende svækkelse blev Asta hos sin plejemor indtil dennes død i 1907. Hun bidrog i høj grad til familiens opretholdelse og til at hendes plejebrødre kunne få en uddannelse. Efter plejemoderen død boede hun i en periode hos sin ældste broder Poul afbrudt af sanatorieophold, da hun selv havde fået tuberkulose. Hun boede forskellige steder og døde allerede i 1923.

Bogen “Nu er jeg her altsaa ganske ene” og dens tema

Bogen “‘Nu er jeg her altsaa ganske ene’. Asta Kofod 1876-1923. En mentalitetshistorisk undersøgelse af en kvindeskæbne i Stenløse i industrisamfundets første fase” diskuterer, hvordan Astas liv skal forstås, som den åbenlyse tragedie den synes at være for et moderne menneske eller som (ud fra den tids opfattelse) et hårdt, men meningsfuldt liv.

Se bogen om Asta og  hendes liv: https://www.stenjacobsen.dk/?page_id=672

Stenløse lokalhistoriske arkiv: http://stenganarkiv.dk/

Skriv et svar