Bog om Asta Kofod 1876-1923

Bog om Asta Kofod 1876-1923. “Nu er jeg her altsaa ganske ene.” En mentalitetshistorisk undersøgelse af en kvindeskæbne i Stenløse i industrisamfundets første fase. 

Sten Jacobsen: “‘Nu er jeg her altsaa ganske ene’ Asta Kofod 1876-1923. En mentalitetshistorisk undersøgelse af en kvindeskæbne i Stenløse i industrisamfundets første fase,” Forlaget Kahrius, 2012

Denne bog om Asta Kofod 1876-1923 kan købes her: http://kahriusshop.dk/produkter/11-biografier—erindringer/174-sten-jacobsen-nu-er-jeg-her-altsaa-ganske-ene/

Historien om en Ditte Menneskebarnagtig kvindeskæbne

Bogen om Asta Kofod 1876-1923 er historien om en Ditte Menneskebarnagtig kvindeskæbne i perioden før første verdenskrig. Den er baseret på en omfattende brevsamling samt erindringer og er først og fremmest tænkt som et mikrohistorisk forsøg på at reflektere over vores opfattelser og misopfattelser af os selv og fortidens mennesker.

Bogen er samtidig henvendt til lokalhistorisk interesserede på Stenløseegnen (Egedal kommune) samt til slægtshistorisk interesserede efterkommere af Knud og Hedevig (Søgaard) Jensen.

Bogens indhold

Denne bog om Asta Kofod 1876-1923 indeholder en del materiale om det sociale liv i Stenløse, særlig i perioden 1895-1907, og bidrager dermed med ny viden om Stenløses historie i den pågældende periode. For de slægtshistorisk interesserede kan indholdsfortegnelsen og notehenvisningerne bruges til hurtigt at finde de relevante oplysninger og kilder om Knud og Hedevig Jensen samt deres tre børn.

Bog om Asta Kofod 1876-1923

Astabog 2

Astabog 3

Lokalhistorisk nøgle til ”Nu er jeg her altsaa ganske ene”

Lokalhistorie i Egedal kommune med hovedvægt på Stenløse og Søsum:

Bogen beskriver en Ditte Menneskebarnagtig kvindeskæbne fra Stenløseegnen i perioden forud for 1. verdenskrig. Bogens primære kilder er en omfattende brevsamling, hvoraf hovedparten er beroende på Rigsarkivet, samt to erindringer. Asta Kofod var Hedevig Jensens plejedatter. Landsbyskolelærerenken Hedevig Jensen boede i Enkesædet i Stenløse i perioden 1895-1907, og det er en brevsamling centreret om hende, der er hovedkilden. Ud over en mentalitetshistorisk analyse af Asta Kofods samt Hedevig Jensens og hendes families liv indeholder bogen en beskrivelse af landsbyskolelærermiljøet på egnen (Hedevig Jensens mand Knud Jensen var lærer i Søsum 1877-1889), en beskrivelse af livet i Enkesædet samt en analyse af den tids sociale struktur i Stenløse, herunder omtale af flere Stenløseborgere. Undervejs omtales sociale begivenheder i byen som foredrag, komedie og bal, herunder indvielse af kroen i 1896. Til sidst i bogen findes Hedevig Jensens sønners, Poul Søgaards og Oskar Søgaards, barndomserindringer fra Stenløse og Søsum.

Slægthistorisk nøgle til ”Nu er jeg her altsaa ganske ene”

Oversigt over den efterslægt som kan have slægtshistorisk interesse i bogen om Asta Kofod

Efterkommere efter Hans Peter Christoffer Holch og Dianora Louise Sophie, født Fich

(Er omtalt i Mogens Holch: ”H. C. Holch. En Estrup-politikers liv og meninger”)

1. Elisabeth Christine Holch (født 10/3 1834 – død 23/12 1926)

Gift med skolelærer i Lille Værløse Rudolf Gjertsen (født 17/9 1832 – død 3/7 1919)

(Omtalt i bogen om Asta Kofod)

En adoptivsøn: Thorvald Gjertsen (født 11/8 1870 – død 15/12 1931)

2. Eiler Christian Holch (født 17/2 1836 – død 3/3 1905)

Manufakturhandler i Præstø

(Omtalt i bogen om Asta Kofod)

Børn:

2,1 Svend Aage Holch (født 22/9 1872 – død 28/7 1917) Grosserer. Gift med Laura Christiane Kirstine Schioldan. Ingen børn.

2,2 Ellen Holch (født 18/2 1874 – død 11/2 1886)

2,3 Karen Margrethe Holch (født 1/4 1875 – død 1/5 1875)

2,4 Inger Marie Holch (født 20/5 1876 – død 22/3 1936) Gift med overretssagfører Rasmus Ludvig Michelsen.

1 barn: 2,4,1: Eiler Nicolaj Michelsen (født 11/2 1902)

2,5 Hans Peter Christoffer Holch (født 29/12 1877 død 27/10 1886)

2,6 Andreas Krogh Holch (født 27/1 1881 – død 30/11 1886)

2,7 Margrethe Holch (født 27/1 1881 – død 13/3 1881)

2,8 Niels Frode Holch (født 6/2 1884 – død i New York 29/10 1959)

2,9 Hother Holch (født 11/5 1885 – død 28/5 1885)

2,10 Mogens Holch (født 28/4 1887 – død 24/1 1888)

2,11 Johanne Holch (født 28/4 1887 – død 1978?) Gift med Ingeniør Aksel Bendixen født 22/4 i Thisted. Børn: 2,11,1: Mogens Holch Bendixsen (født 18/11 1913 i Batavia) 2,11,2: Torben Holch Bendixsen (født 12/10 1916 i Batavia) 2,11,3: Anne Lise Holch Bendixsen (født 5/18 i New York) 2,11,4: Jørgen Holch Bendixsen (født 3/7 1921 i Buenos Aires)

3. Hans Christian Holch (født 12/8 1837 – død 15/8 1906)

Jurist og højrepolitiker. Var ordfører for Højre i Folketinget i forbindelse med vedtagelsen af den første alderdomsunderstøttelselov uden fattighjælpsvirkning i 1891.

(Omtalt i bogen om Asta Kofod samt i Mogens Holchs ovennævnte bog)

Børn af 1. ægteskab:

3,1 Knud Ørbæk Holch (født 11/9 1869 – død 3/3 1941) Gift med Ingeborg Petersen.

Børn:

3,2 Karen Elisabeth Holch (født 10/3 1871 – død 7/7 1871)

3,3 Hans Niemann Holch (født 30/11 1872 – død 7/3 1924) Ugift

3,4 Erik Nellemann Holch (født 24/6 1874 – død 21/7 1947) Gift med Gerda Holst. Børn

3,5 Poul Anton Holch (født 19/2 1876 – død 11/8 1918)

3,6 Marie Holch (født 10/1 1878 – død 1962) Gift med læge Peter Theodor Justesen (død 17/5 1950)

Børn af 2. Ægteskab:

3,7 Niels Thorkild Holch (født 26/3 1880 – død 24/8 1880)

3,8 Karen Margrethe Holch (født 10/4 1881 – død 29/6 1941) Gift med kommunelærer Jørgen Holm. Børn

3,9 Christoffer Ejler Holch (født 1/3 1883 – død 3/3 1933. Gift. Børn

3,10 Jens Augustus Holch (født 9/3 1884 – død 5/4 1909. Gift. En datter

3,11 Christian Frederik Holch (født 4/11 1886 – død ?) Et barn

3,12 Ingeborg Holch (født 1888 – død 1889)

3,13 Carl George Holch (født 8/9 1890 – død 26/10 1960) Gift. 2 børn.

3,14 Esther Elisabeth Holch (født 29/8 1894 – død oktober 1959)

4. Gustav Theodor Holch (født 22/12 1938 – død 12/4 1917)

Børn:

4,1 Hans Christian Fich Holch (født 24/12 1875 – død 9/4 1952) Gift. Børn

4,2 Marie Kierstine Vilhelmine Holch (født 12/11 1877 – død?) Gift med Maskinist Christian Jørgensen. Børn

4,3 Aage Christensen Holch (født 17/3 1880 – død?)

5. Christine Sophie Holch (født 23/11 1839 – død 20/9 1881)

Gift med skolelærer i Hjørlunde Jens Christian Kofod (født 17/4 1840 – død 9/10 1883)

(Familiens forhold op til ægtefællernes dødsfald i begyndelsen af 1880’erne omtalt i bogen om Asta Kofod. Børnene blev fordelt rundt i familien)

Børn:

5,1. Hans Peder Kofod (født 6/6 1865 – død 23/6 1922) Lærer i Søsum (1889-97) og i Stenløse (1897-1920) Hans Peder Kofod var plejebarn hos morfaderen Hans Peter Christoffer Holch og Dianora, og dermed plejebror til Hedevig Holch.

Gift med Karen Kirstine Marie Madsen født 8/23 1865.

Parret havde 2 børn.

Hans Peder Kofod optræder en del i bogen om Asta Kofod

5,2 Margrethe Dianora Jokumine Kofod (født 5/10 1866 – død 13/2 1909) Gift med grosserer Christian Emil Engell.

Parret havde 7 børn.

5,3 Asger Kofod (født 11/10 1867 – død 25/3 1912) Gift med Ida Elisabeth Lund (født 21/2 1870 – død 17/6 1953) Asger og Ida Kofod optræder kortfattet i bogen om Asta Kofod.

Børn

5,4 Holger Kofod (født 30/10 1869 – død 3/11 1887)

Var plejebarn hos bedstefaderen Hans Peder Christoffer Holch samt i hos Knud og Hedevig Jensen i Søsum. Optræder i bogen om Asta Kofod

5,5 Elna Kofod (født 20/2 1871 – død 17/3 1941) Gift med Læge Karl August Sander.

5,6 Gerda Kofod (født 2/4 1872 – død 21/4 1873)

5,7 Kirstine Marie Kofod (født 8/10 1873 – død 31/10 1912) Ingen børn.

I pleje hos mosterens hjem i Lille Værløse (Rudolf og Elisabeth Gjertsen)

5,8 Asta Kofod (født 27/2 1876 – død 8/1 1923) Ugift

(Asta Kofods liv er grundigt beskrevet i bogen ”Nu er jeg her altsaa ganske ene”. Asta Kofod 1876-1923)

5,9 Johanne Kofod (født 26/8 1877 – død 22/3 1936) Gift med Hans Peter Olsen. Ingen børn.

5,10 Betty Kofod (født 30/11 1878 – død 14/1 1880)

6. Christiane Emilie Holch (født 20/5 1841 – død 23/10 1992)

Gift med skolelærer ved Borgerskolen i Skelskør Valdemar Fich (født 29/1 1839 – død 11/3 1896)

Børn: 9 ialt

7. Dianora Louise Sophie Holch (født 13/10 1844 – død 19/2 1847)

8. Hans Peter Ørbech Holch (født 17/3 1847 – død 8/12 1847)

9. Hedevig Mathilde Holch (født 19/7 1851 – død 6/7 1907)

Gift med Lærer i Søsum Knud Jensen (Søgaard) (født 20/6 1855 – død 25/3 1889)

(Knud og Hedevig Jensens liv er udførligt beskrevet i bogen om Asta Kofod, da Asta var plejebarn i familien)

Børn:

9,1 Jens Poul Jensen Søgaard (født 13/8 1878 – død 14/8 1970)

(Optræder udførligt i bogen om Asta og vedlagt hans erindringer)

Gift med Ella Marie Sørensen

Børn:

9,1,1 Knud Jørgen Søgaard (født 9/10 1921 – død 17/11 1934)

9,1,2 Carl Birger Søgaard (født 14/9 1923 – død 28/11 1969) Apoteker.

Gift med Agnete Ohrt (?) (Børn: 9,1,2,1: Anne Birgitte Søgaard (født 19/6 1953) + 9,1,2,2: Jens Ole Søgaard (født 25/4 1956).

9,1,3 Inge Marie Søgaard (født 5/2 1925 – død 20??)

9,1,4 Ellen Agnete Søgaard (født 5/2 1925 – ?) Gift, men ægteskabet barnløst

9,2 Hans Peter Jensen Søgaard (født 14/7 1879 – død 6/10 1969

(Optræder i bogen om Asta)

Gift med

Børn:

9,2,1 Else Søgaard (født 6/5 1910 – død 2001) Gift med Svend Eyvind Egenæs. Børn: 9,2,1,2 Kirsten Margrethe Egenæs, gift Andersen (født 19/12 1940) – 9,2,1,3 Ruth Henriette Egenæs (født 6/12 1946 – død 1/12 1961)

9,2,2 Bodil Hedevig Søgaard (født 21/4 1912 – død 28/7 1965) Gift med Erik Viggo Jacobsen. Børn: 9,2,2,1 Ulla Jacobsen, gift Andersen-Alstrup (født 7/3 1943) – 9,2,2,2 Sten Jacobsen (født 25/2 1947)

9,3 Dianora Kristine Søgaard Jensen (født 3/3 1882 – død 21/1 1884)

9,4 Oskar Martin Jensen Søgaard (født 11/12 1885 – død 4/3 1972)

(Optræder udførligt i bogen om Asta og vedlagt uddrag af hans erindringer)

Gift med Magdalene Schou

Børn:

9,4,1 Hedevig Margrethe Søgaard (født 8/4 1912 – 23/4 2012) Gift med sognepræst Knud Høgsbro Østergaard. Børn: 9,4,1,1 Asser Høgsbro Østergaard (født 1/10 1937) – 9,4,1,2 Erik Høgsbro Østergaard (født 30/6 1940) – 9,4,1,3 Hans Henrik Høgsbro Østergaard (født 22/10 1942) – 9,4,1,4 Birthe Høgsbro Østergaard (født 12/9 1946)

9,4,2 Kirsten Emilie Søgaard (født 2/3 1914 – død 5/8 2010 ) Gift med Poul Ladegaard Petersen. Børn: 9,4,2,1 Inger Ladegaard Pedersen (født 20/5 1938) – 9,4,2,2 Svend Ladegaard Pedersen (født 25/6 1939) – 9,4,2,3 Niels Ladegaard Pedersen (født 20/4 1941) – 9,4,2,4 Jens Ladegaard Pedersen (født 3/9 1943) – 9,4,2,5 Lisbeth Ladegaard Pedersen (født 2/8 1949 – død 7/5 1973) – 9,4,2,5 Jørgen Ladegaard Pedersen (født 5/6 1953 – 23/9 2011)

9,4,3 Ejner Wilhelm Søgaard (født 11/4 1917 – død 2/5 1986) Gift med Grethe Marie Jensen. Børn: 9,4,3,1 Stephen Søgaard (født 10/5 1944) – 9,4,3,2 Henrik Søgaard (født 21/10 1946) – 9,4,3,3 Helle Søgaard (født 4/2 1953

 9,4,4 Knud Holger Søgaard (født 7/10 1920 – 23/8 2008) Gift med Inger Larsen. Børn: 9,4,4,1 Jens-Christian Søgaard (født 11/5 1949) – 9,4,4,2 Birgitte Søgaard (født 11/11 1958)

9,5 Ejner Harald Søgaard Jensen (født 26/2 1887 – død 11/9 1887)

Slægtshistorisk er den gruppe, der kan have størst interesse i bogen om Asta Kofod, Knud og Hedevig Jensens efterkommere, da bogen giver en udførlig beskrivelse af Knud og Hedevig Jensens liv samt deres børn Poul Søgaards, Hans Peter Søgaards og Oskar Søgaards barndomshjem.

Liste over Knud og Hedevig (Søgaard) Jensens børnebørn, der er levende eller har efterkommere:

Poul Søgaards børnebørn: Anne Birgitte Søgaard og Jens Ole Søgaard.

Hans Peter Søgaards børnebørn: Kirsten Andersen, Ulla Andersen-Alstrup og Sten Jacobsen.

Oskar Søgaards børnebørn: Adser Høgsbro Østergaard, Erik Høgsbro Østergaard, Hans Henrik Høgsbro Østergaard, Birthe Høgsbro Østergaard,

Inger Ladegaard Pedersen, Svend Ladegaard Pedersen, Niels Ladegaard Pedersen, Jens Ladegaard Pedersen, Jørgen Ladegaard Pedersen, Stephen Søgaard, Henrik Søgaard, Helle Søgaard, Jens-Christian Søgaard og Birgitte Søgaard.

Rettelser og tilføjelser til “Nu er jeg her altsaa ganske ene”:

Rettelser:

Side 11: Poul Søgaard døde ikke i 1969, men i 1970

Side 242: Poul Søgaard var viceskoleinspektør og ikke skoleinspektør

Tilføjelser:

Ole Søgaard har efter bogudgivelsen gjort mig opmærksom på nedenstående billede af Asta Kofod. Billedet er udateret, men må, hvis man sammenligner med billedet taget i 1910 (side 206) også være taget efter Hedevig Jensens død 1907. Derfor ændrer det ikke argumentationen på side 234.

Asta Kofod ca. 1910

Skriv et svar