Bog om Fuglebjerg og mentalitetshistorie

 

Bog om Fuglebjerg og mentalitetshistorie, “Nederlagets og fremskridtets mænd i Fuglebjerg i slutningen af 1800-tallet”, udkommer den 22. august 2022

Om bogen:

Bogen om Fuglebjerg og mentalitetshistorie,”Nederlagets og fremskridtets mænd i Fuglebjerg i slutningen af 1800-tallet”, er en mikro- og mentalitetshistorisk bog, der via udvalgte mandeportrætter fra Fuglebjerg søger at indfange de værdier, der dengang var styrende i det lille lokalsamfund. Det var dengang, hvor det danske samfund efter 1864-krigen var præget af en samtidighed af nederlagsfølelse og optimistisk fremskridtstro samt økonomisk vækst. Det var dengang, hvor manden skulle træde i karakter, dengang, hvor ære og stolthed var helt centrale værdier, dengang før velfærdssamfundet, hvor en mand skulle præstere, og hvor ydmygelse og fattiggården truede for den, som ikke ”duede”. Fortiden kan bruges som spejl for en senere tid, hvor disse værdier næsten er vendt på hovedet.

Bogen indeholder mentalitetshistoriske portrætter af følgende mænd fra Fuglebjerg:

Hindholm højskoles forstander og krigsveteran fra 1864 Chrstian Nielsen

Holsteinsminde børnehjems forstander (1879-1897), forfatter og krigsveteran fra 1864 Leopold Budde

Fotograf, formand for De danske Forsvarsbrødre i Fuglebjerg og krigsveteran fra 1864 Gustav Alstrup

Smedemester og krigsveteran fra 1864 Peter Frederiksen

Læge og Højreforeningens kasserer Jens Bruun

Arbejdsmand Berthel Hansen (”Gamle Berthel”) krigsveteran fra treårskrigen 1848-1850

Boghandler og første formand for Fuglebjerg Haandværkerforening Peter Lauritz Alfred Tullin (drivende kraft ved oprettelsen af Håndværkerforeningen og oprettelsen af Venstres forsamlingshus ”Friheden”)

Malermester og anden formand for Fuglebjerg Haandværkerforening Niels Lorentzen Stegler

Karetmager og hjulmager Carl Frederik Espenhein

De mentalitetshistoriske analyser sættes i forbindelse med den store vægt det nationale og forsvarspolitiske havde i tiden, forfatningskampens voldsomme splittelse og de økonomiske forholds betydning.

Om forfatterne:

Preben Espenhein

Født 1946. Første del af jura. Cand.mag i historie og tysk. Lektor på Slagelse Gymnasium 1990-2006. Mikrohistorisk forfatter.

Sten Jacobsen

Født 1947. Cand. mag. i samfundsfag og historie. Lektor på Vordingborg Gymnasium 1978-2015. Mikrohistorisk og skønlitterær forfatter samt forlægger (Forlaget Apuleius’ Æsel)

Mere om Fuglebjergs historie:

https://www.naestvedarkiverne.dk/om-arkivet/afdelinger-i-fladsaa-og-fuglebjerg/fuglebjerg-arkiv