Forside

Forside. Sten Jacobsen. Forfatter til absurde og lettere surrealistiske noveller samt mikrohistoriske studier med et mentalitetshistorisk sigte.

Hjemmesiden indeholder materiale

1. om mit eget skønlitterære forfatterskab, som primært hører til den absurde genre med underliggjorte og lettere surrealistiske historier, samt en enkelt historisk roman.

Se mht. noveller: https://www.stenjacobsen.dk/?page_id=2

Se mht. roman: https://www.stenjacobsen.dk/?page_id=2372

Se mere om mit skønlitterære forfatterskab her: https://danskenoveller.dk/

2. om mit mikro- og mentalitetshistoriske forfatterskab.

Fuglebjergs historie i forfatninigskampens tid: https://www.stenjacobsen.dk/?page_id=113

Personalhistoriske bøger med mentalitetshistorisk indhold: https://www.stenjacobsen.dk/?page_id=1030

3. slægtshistorisk materiale beregnet på medlemmer i min bredere familie.

Se: https://www.stenjacobsen.dk/?page_id=13

 

Om mig selv

Min personlige karriere

Jeg gik på Duevejens Skole på Frederiksberg og senere på Statsgymnasiet Schneekloths Skole på Værnedamsvej (Københavns sidste drengeskole) hvorfra jeg blev student i 1965. Efter en kort overgang at have studeret musik på Københavns Universitet blev jeg i 1976 cand. mag. i samfundsfag og historie fra Århus Universitet. Jeg var lektor på Vordingborg Gymnasium og HF 1978-2015 i samfundsfag, historie og erhvervsøkonomi. Lige siden min studietid har jeg brugt meget af min fritid på at læse og skrive skønlitteratur samt forske i lokal- og slægtshistorie med det formål at lave mikro- og mentalitetshistoriske analyser. Jeg har udgivet 5 novellesamlinger i den absurde genre, en roman og 6 mikro- og mentalitetshistoriske bøger. Siden 2015 styrer jeg sammen med min kone, Viveca Tallgren, det lille skønlitterære forlag Apuleius’ Æsel. http://apuleius.dk        https://www.vivecatallgren.dk/

Min personlige baggrund

Jeg voksede op på Frederiksberg i 50’erne og 60’erne i et socialrealistisk middelklassekvarter på Ndr. Fasanvej med udsigt over Frederiksberg Papirvarefabrik, Nordisk Tråd og Kabel Fabrik samt Frederiksberg Forbrændingsanstalt. I 50’erne var der stadig industrivirksomheder på Frederiksberg. Det var dengang klassesamfundet var synligt i byrummet, og pligtmoralen var i højsædet. Det var også dengang børn skulle ses, men ikke høres. Og ikke mindst var det før 60’ernes store kulturrevolution, der ved at vende op og ned på de indlærte værdier og normer satte frihed og selvrealisering i centrum.

Frihedens regime

Den nye frihed kan i bagklogskabens afklarede lys bedst tolkes som én stor kollektiv negativ identitet, og den kopierede som sådan den gamle verdens magt og statuskamp. Den autoritære nisse flyttede med. I den nye friheds regime udfolder den totalitære nisse sig stadig, nu som human resource management, identitetspolitik og wookisme, ekstrem feminisme og populisme. Enhver tid har sine blinde punkter, som man bare ikke må tale om, og som gør at det reelle liv leves og udfolder sig i det skjulte. Mine noveller og mikrohistoriske studier handler om dette skjulte liv, og hvordan det styrer vores følelser og handlinger, så det i en evig gentagelse skaber konflikter og misforståelser.

 

Sten Jacobsen. Forfatter til absurde noveller og mikrohistoriske studier

Udsigt fra mit værelse mod gården Ndr. Fasanvej 39B, 3.tv. De hvide bygninger i baggrunden til venstre er Trifolium Mejeri, i baggrunde til højre ses Nordisk Tråd- og Kabelfabriks bygninger og i forgrunden, som gården går op til, ses taget af en af hovedbygningerne i Frederiksberg Papirfabrik. Billedet er taget 1962. Det var dengang, der stadig var industri på Frederiksberg.

Udsigt fra mit værelse på Ndr. Fasanvej 39B, 3.tv. I baggrunde ses Frederiksberg Forbrændingsanstalts store bygning med skorstenen i midten. Foran denne skimtes taget af Kedelhallen med den høje skorsten og i forgrunden taget af en af hovedbygningerne på Frederiksberg Papirfabrik. Billedet er taget 1963.