Nyt om gammelt

(Denne side oplyser om nye slægts- og lokalhistoriske opdagelser)

Indsat 10/2 2019:

I slutningen af min bog “Niels Lorentzen Stegler 1849-1922” diskuterer jeg i afsnit 6.5 (De uløste gåder, ss. 222-226) den mundtlige tradition, der hævder at Signe Liebst var af jødisk afstamning. I afsnittet når jeg frem til, at dette sandsynligvis er en myte, da jeg ikke har kunnet finde noget jødisk spor længere tilbage i familien. For nylig tog jeg en DNA-test i Myheritage, og den bekræftede den mundtlige fortælletradition rent genetisk altså, da der stod: “4,6% Ashkenazisk jøde”. Dette må jo gælde for alle oldebørn af Niels Lorentzen Stegler og Signe Liebst. Hvor dette jødiske er kommet ind, kan jeg indtil videre ikke gennemskue. Hvis der er nogle, der har formodninger, må I meget gerne henvende jer. Jeg vil, når jeg får tid, prøve at lede igen.

………

Vedr bogen “Niels Lorentzen Stegler 1849-1922”:

På side 134 diskuteres Aage Andersens erindring, om at Niels Lorentzen Stegler var frimurer. Da jeg skrev bogen, havde jeg kun Aages barndomserindring som kilde. Preben V. Andersen fra Fuglebjergegnens Lokalhistoriske Forening – Borupris’ Venner, som selv er frimurer, har gjort mig opmærksom på, at Aages erindring er korrekt. Niels Lorentzen Stegler blev iflg. Frimurerordenens Matrikel 1886 optaget som lærling i Zorobabel og Frederik T.D.K.H. (til det kongelige håb) den 25/3 1885. Af Matrikel 1888 fremgår det, at han er blevet medbroder af 2.grad. Han forbliver frimurer hele livet, men avancerer ikke i graderne. Dette manglende avancement, som vel tyder på ringe fremmøde, er iflg. Preben V. Andersen ret påfaldende, men hvad grunden kan have været er svær at vurdere.

Min fætter Preben Andersen har desuden gjort mig opmærksom på, at hans far (og min onkel) stavedes Aage og ikke Åge.

I november 2015 er en bog om Niels Lorentzen Steglers og Hansinge Liebsts børn udkommet. Bogen har titlen: “Niels Lorentzen Stegler og Hansigne Liebsts børn 1876-1978. En kollektivbiografi fortalt til efterkommerne”. Et antal eksemplarer vil blive fordelt i de forskellige grene af den ret vidtforgrenede familie. Hvis man ønsker flere eksemplarer end de fordelte, kan de erhverves for 200 kr. (excl. forsendelsesomkostninger) så længe oplaget rækker.

Hvis jeg har overset dig, eller du er interesseret i flere, så skriv til mig på stenjacobsen@gmail.com.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *