Absurde noveller

Denne side er først og fremmest for dem, der kan lide sære og fantastiske fortællinger. Jeg dyrker i særlig grad den absurde novelles korte form. Den uforståelige verden er mit hovedfokus, og derfor er mine tekster tilsigtet sære historier. Jeg er optaget af situationer, hvor mennesker misforstår hinanden, situationer, hvor etablerede tolkninger bryder sammen i konfrontation med en virkelighed, der ikke længere lader sig meningsfuldt tolke. Jeg er optaget af situationer, hvor forvirringen hersker. Jeg tror, at vores stærkeste drift er trangen til at cementere egen identitet og den forståelse af verden, den er forbundet med. Sådan er det i hvert tilfælde i et etableret velfærdssystem, hvor de basale fysiske behov og trygheden, på forhånd er opfyldt. Mennesker har altid konfliktet om ideer og identitet, for når den kendte verden krakelerer, dukker angsten og fjendebillederne op.

Præ-pubertetens og pubertetens verden

Jeg er også meget optaget af præ-pubertetens og pubertetens verden, hvor barnets trygge virkelighed udfordres i mødet med drifternes, tænkningens og omverdenens ubønhørlige krav. I denne periode må børnene finde sig til rette i et ukendt territorium, og mentalt bliver de som sære aktører i en absurd fortælling.

In English

This page is first and foremost written to those who like absurdist literature and fantastic stories. I am particularly focused on the absurdist short story. The unintelligible world is my main focus and this is why my stories are intentional strange stories. I am preoccupied by situations, in which people misunderstand each other, situations, in which the established way of thinking breaks down in its confrontation with reality. I am preoccupied with situations, in which confusion is prevalent. I believe that our strongest drive is a need to cement our identity and our way of understanding the world. Anyway, that is the case in an established welfare system where the basic physical needs and security, is fulfilled beforehand. Human beings have always conflicted about ideas and identity, because when the known world is cracking, anxiety and enemy images pop up.

The world of pre-puberty and puberty

I am also interested in the world of pre-puberty and puberty, in which the child’s safe world is being threatened by the meeting with relentless claims of the drives, the rising ability of thinking and of the surroundings. In this period of life, the children have to learn to live in an unknown territory and mentally they become strange actors in an absurd story.

Udgivelser

Jeg debuterede med en lille realistisk novelle ”Skrænten” om en drengs uafklarede og brat afbrudte møde med en pige i et dansk sommerhusområde. Novellen blev sendt i DR i 1999. Se: http://www.stenjacobsen.dk/?page_id=40

I 2004 vandt jeg en novellekonkurrence i tidsskriftet ”Reception” (Nr. 53, marts 2004) om en kærlighedshistorie, der i forbindelse med kronprinseparrets bryllup skulle indeholde navnene Frederik og Mary. Præmien for novellen “Ikke-novelle med fraværende hovedpersoner” var en Snikers, som jeg spiste med stor fornøjelse, for den slags køber jeg ellers aldrig. Se: http://www.stenjacobsen.dk/?page_id=38

Min første novellesamling, ”Blind trappe” handler om situationer, hvor virkeligheden opfører sig anderledes end forventet. Den er holdt i en klassisk absurd stil og med elementer af surrealisme. Den udkom på ”Apuleius’ Æsel” i 2016. Se: http://www.stenjacobsen.dk/?page_id=977

Samme år udkom en børnebog ”Hannibal og Alexandra” skrevet sammen med min barndomsven fra Duevejens Skole Jacob Levitan. Den handler om en and og en mus, som udsættes for den lidelse at blive forelskede i hinanden. Det kan deres familier ikke acceptere. De kræver normalitet og den traditionelle orden opretholdt. Hvad skal de stakkels dyr dog gøre? Se: http://www.stenjacobsen.dk/?page_id=1386

I 2017 udkom på “Apuleius’ Æsel” min anden novellesamling ”Hvem kan gøre en dukke fortræd?” Denne samlings psykologiske noveller handler alle om børn i præpubertet og pubertet. De oplever, at deres trygge og barnlige forståelse af verden krakelerer, og i kølvandet på denne krakelering dukker det surreelle og groteske op. Nogle af teksterne er holdt i en psykologisk og realistisk stil, mens andres blanding af drøm og virkelighed bliver til absurde og lettere surrealistiske fortællinger. Se: http://www.stenjacobsen.dk/?page_id=1347

Min tredje og sidste novellesamling “Hulter til bulter” udkom på Forlaget Brændpunkt i 2020. Denne samlings satirisk eksperimenterende og forsigtigt absurde noveller refererer i forskellig grad til de to tidligere novellesamlinger. De tre novellesamlinger afrundes på denne måde og  udgør samlet en trilogi. Se: http://www.stenjacobsen.dk/?page_id=2084

https://brændpunkt.dk/index.php/product/hulter-til-bulter-sten-jacobsen/

 

Skriv et svar