Absurde noveller/absurdist short stories

Denne side er først og fremmest henvendt til dem, der kan lide absurd litteratur og fantastiske fortællinger. Jeg dyrker i særlig grad den absurde histories korte form. Den uforståelige verden er mit hovedfokus, og derfor er mine tekster tilsigtet sære historier. Jeg er optaget af situationer, hvor mennesker misforstår hinanden, situationer, hvor etablerede tolkninger bryder sammen i konfrontation med en virkelighed, der ikke længere lader sig meningsfuldt tolke, situationer, hvor forvirringen hersker. Jeg tror, at vores stærkeste drift er trangen til at cementere egen identitet og den forståelse af verden, den er forbundet med. Sådan er det i hvert tilfælde i et etableret velfærdssystem, hvor Maslows behovspyramides to nederste niveauer, de basale fysiske behov og trygheden, på forhånd er opfyldt. Mennesker har altid konfliktet og slået ihjel for ideer og identitet, for når den kendte verden krakelerer, dukker angsten og fjendebillederne op.

Jeg er også meget optaget af præ-pubertetens og pubertetens verden, hvor barnets trygge verden udfordres i mødet med drifternes, tænkningens og omverdenens ubønhørlige krav. I denne periode må børnene finde sig til rette i et ukendt territorium, og mentalt bliver de som sære aktører i en absurd fortælling.

In English

This page is first and foremost written to those who like absurdist literature and fantastic stories. I am particularly focused on the absurdist short story. The unintelligible world is my main focus and this is why my stories are intentional strange stories. I am preoccupied by situations, in which people misunderstand each other, situations, in which the established way of thinking breaks down in its confrontation with reality, situations, in which confusion is prevalent. I believe that our strongest drive is a need to cement our identity and our way of understanding the world. Anyway, that is the case in an established welfare system where the two lower levels of the Maslow pyramid, the basic physical needs and security, is fulfilled beforehand. Human beings have always conflicted and killed because of ideas and identity, because when the known world is cracking, anxiety and enemy images pop up.

I am also interested in the world of pre-puberty and puberty, in which the child’s safe world is being threatened by the meeting with relentless claims of the drives, the rising ability of thinking and of the surroundings. In this period of life, the children have to learn to live in an unknown territory and mentally they become strange actors in an absurd story.

Udgivelser

Jeg debuterede med novellen ”Skrænten” om en drengs uafklarede og brat afbrudte møde med en pige i et dansk sommerhusområde. Novellen blev sendt i DR i 1999.

I 2004 vandt jeg en novellekonkurrence i tidsskriftet ”Reception” (Nr. 53, marts 2004) om en kærlighedshistorie, der i forbindelse med kronprinseparrets bryllup skulle indeholde navnene Frederik og Mary. Præmien for novellen “Ikke-novelle med fraværende hovedpersoner” var en Snikers, som jeg spiste med stor fornøjelse, for den slags køber jeg ellers aldrig.

Min første novellesamling, ”Blind trappe”, der handler om situationer, hvor virkeligheden opfører sig anderledes end forventet, er holdt i en klassisk absurd stil og med elementer af surrealisme. Den udkom på ”Apuleius’ Æsel” i 2016. Samme år udkom en børnebog ”Hannibal og Alexandra” skrevet sammen med min barndomsven fra Duevejens Skole Jacob Levitan. Den handler om en and og en mus, som udsættes for den lidelse at blive forelskede i hinanden, hvilket deres familier ikke kan acceptere. De kræver normalitet og den traditionelle orden opretholdt. Hvad skal de stakkels dyr dog gøre? I 2017 udkom min sidste novellesamling ”Hvem kan gøre en dukke fortræd?” Denne samlings psykologiske noveller handler alle om børn i præpubertet og pubertet, som oplever, at deres trygge og barnlige forståelse af verden krakelerer, og i kølvandet på denne krakelering dukker det surreelle og groteske op. Nogle af teksterne er holdt i en psykologisk og realistisk stil, mens andres blanding af drøm og virkelighed bliver til absurde og lettere surrealistiske fortællinger.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *