Skønlitteratur/fiction

Offentliggjorte noveller

Jeg dyrker i særlig grad novellens korte form. Jeg er optaget af situationer, hvor mennesker misforstår hinanden, situationer, hvor etablerede tolkninger bryder sammen i konfrontation med en virkelighed, der ikke længere lader sig meningsfuldt tolke, situationer, hvor forvirringen hersker. Jeg tror, at vores stærkeste drift er trangen til at cementere egen identitet og den forståelse af verden, den er forbundet med. Sådan er det i hvert tilfælde i et etableret velfærdssystem, hvor Maslows behovspyramides to nederste niveauer, de basale fysiske behov og trygheden, på forhånd er opfyldt. Mennesker konflikter og slår endda ihjel for ideer og identitet.

Den uforståelige verden er mit hovedfokus. Derfor er mine historier tilsigtet “underlige”. Af samme grund er jeg meget optaget af præ-pubertetens og pubertetens verden, hvor barnets trygge verden udfordres i mødet med drifternes, tænkningens og omverdenens ubønhørlige krav.

Jeg debuterede med novellen ”Skrænten” om en drengs brat afbrudte møde med en pige i et dansk sommerhusområde. Novellen blev sendt i DR i 1999.

I 2004 vandt jeg en novellekonkurrence i tidsskriftet ”Reception” (Nr. 53, marts 2004) om en kærlighedshistorie, der i forbindelse med kronprinseparrets bryllup skulle indeholde navnene Frederik og Mary. Præmien var en Snikers, som jeg spiste med stor fornøjelse, for den slags køber jeg ellers aldrig.

Min første novellesamling, ”Blind trappe”, der handler om situationer, hvor virkeligheden opfører sig anderledes end forventet, udkom på eget forlag ”Apuleius’ Æsel” i 2016. Samme år udkom en børnebog ”Hannibal og Alexandra” skrevet sammen med min barndomsven Jacob Levitan. Den handler om en and og en mus, som udsættes for den lidelse at blive forelskede i hinanden, hvilket deres familier ikke kan acceptere. Hvad skal de stakkels dyr dog gøre? I 2017 udkom min sidste novellesamling ”Hvem kan gøre en dukke fortræd?” Denne samlings noveller handler alle om børn i præpubertet og pubertet, som oplever, at deres trygge og barnlige forståelse af verden krakelerer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *